Platby se provádějí převodem na určený bankovní účet. Pokyny k platbě vám přijdou automaticky po vyplnění on-line přihlášky. Kromě kurzů pro naprosté začátečníky není cena učebnice zahrnuta v kurzovném. Do obdržení potvrzení o zapsání do kurzu je zaplacená částka vedena jako vratné depozitum. Po zapsání do kurzu se zaplacená částka stává kurzovným. Pokud zájemce o kurz potřebuje vystavit fakturu na vybraný kurz, je potřeba v online přihlášce zaškrtnout odpovídající políčko a vyplnit fakturační údaje osoby, která kurz objednává. 

Instrukce pro platbu převodem na bankovní účet
Platbu je třeba uskutečnit do 7 kalendářních dnů od doručení pokynů k platbě (na emailovou adresu zadanou v přihlášce), pokud však kurz začíná dříve než za 7 kalendářních dnů, je potřeba uhradit platbu tak, aby byla na účtu Ulpanu připsána nejpozději jeden den před začátkem kurzu. Do kurzu můžete být zapsáni až poté, co se vaše platba objeví na účtu Ulpanu. Ulpan vám zašle potvrzení o přijaté platbě. Ulpan si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud nebyla naplněna jeho minimální kapacita. V tomto případě se vrátí studentům vratné depozitum v plné výši. V případě, že se do kurzu přihlásí více zájemců než je kapacita kurzu, bude o pořadí přijetí rozhodovat časové pořadí přijatých plateb. Těm, co se do kurzu již nedostanou, bude nabídnuta odpovídající alternativa a pokud se cena alternativního kurzu bude lišit od zaplaceného vratného depozita, bude nedoplatek zájemcem doplacen, v případě přeplatku mu bude tento vrácen. Pokud nedojde k akceptaci navrženého alternativního kurzu, bude vratné depozitum vráceno v plné výši.

Stornovací podmínky
Studentům, kteří se z kurzu odhlásí méně než dva týdny před jeho začátkem, bude vráceno 75 % z původní zaplacené ceny kurzu. Po zahájení kurzu nárok na vrácení kurzovného zaniká. V případě zrušení konkrétního kurzu ze strany Ulpanu bude studentům nabídnut jiný kurz na stejné úrovni pokročilosti. Pokud student náhradní kurz z jakéhokoliv důvodu odmítne, bude mu kurzovné vráceno v plné výši pokud kurz ještě nezačal a v případě zrušení kurzu v jeho průběhu, bude vrácena alikvotní část neodučeného kurzovného.

Slevy

Důchodcům a matkám/otcům na rodičovské dovolené poskytujeme 5% slevu z ceny kurzu. Prokázání nároku na tuto 5% slevu provedeme tím, že v online přihlášce zaškrtnete příslušné políčko, což je bráno jako vaše čestné prohlášení. Pokud se v rámci jednoho semestru student přihlásí na více než jeden kurz, může zažádat o slevu 15% na druhý levnější kurz. Pokud by se plně uhrazený kurz nakonec neotevřel, doplatí přihlášený student školné tak, aby vždy minimálně u jednoho dražšího kurzu bylo uhrazeno kurzovné v plné výši. Sleva 15% se neposkytuje na biblické, letní a mimořádné kurzy pořádané mimo řádné letní či zimní semestry. Na konkrétní letní kurzy může Ulpan vyhlásit jednorázové motivační slevy na konkrétní rok. Tyto slevy budou uvedeny v úvodu záložky Letní kurzy a akce.  

 

Vybrané kurzy jsou organizovány ve spolupráci se společností QUCORED s.r.o.

-