Platby se provádějí převodem na účet. Pokyny k platbě vám příjdou automaticky po vyplnění on-line přihlášky. V kurzovném není zahrnuta cena učebnice.

Instrukce pro platbu převodem
Platbu je třeba uskutečnit do 10 kalendářních dnů od doručení pokynů k platbě, pokud však kurz začíná dříve než za 10 kalendářních dnů, je potřeba uhradit platbu tak, aby se na účtu Ulpan objevila minimálně jeden den před začátkem kurzu. Do kurzu budete zapsáni až poté, co se vaše platba objeví na účtu Ulpanu. Ulpan vám pak zašle potvrzení o platbě. Ulpan si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud nebyla naplněna jeho minimální kapacita. V tomto případě vrátí studentům kurzovné v plné výši. V případě, že se do kurzu přihlásí více zájemců, než je kapacita kurzu, bude rozhodovat o pořadí přijatých časové pořadí přijatých plateb za kurz. Těm, co se do kurzu již nedostanou, bude nabídnuta alikvotní alternativa nebo dojde k vrácení kurzovného.

Stornovací podmínky
Studentům, kteří se z kurzu odhlásí méně než dva týdny před jeho začátkem, bude vráceno 75 % z původní ceny. Po zahájení kurzu nárok na vrácení kurzovného zaniká. V případě zrušení kurzu ze strany Ulpanu bude studentům nabídnut jiný kurz na stejné úrovni pokročilosti. Pokud student náhradní kurz z jakéhokoliv důvodu odmítne, bude mu kurzovné vráceno v plné výši.

Slevy

Důchodcům a matkám/otcům na rodičovské dovolené poskytujeme 5% slevu ze základní ceny kurzu. Pokud se v rámci jednoho semestru student přihlásí na více než jeden kurz, může zažádat o slevu 20% na další levnější kurz. Pokud by se plně uhrazený kurz nakonec neotevřel, doplatí přihlášený student školné tak, aby vždy minimálně u jednoho dražšího kurzu bylo uhrazeno kurzovné v plné výši. Sleva 20% se neposkytuje na letní a mimořádné kurzy, pořádané mimo řádné letní či zimní semestry.

-