Platby se provádějí převodem na určený bankovní účet. Pokyny k platbě vám přijdou automaticky po vyplnění on-line přihlášky. V kurzovném není zahrnuta cena učebnice.

Instrukce pro platbu převodem na bankovní účet
Platbu je třeba uskutečnit do 7 kalendářních dnů od doručení pokynů k platbě (na emalovou adresu zadanou v přihlášce), pokud však kurz začíná dříve než za 7 kalendářních dnů, je potřeba uhradit platbu tak, aby byla na účtu Ulpan připsána nejpozději jeden den před začátkem kurzu. Do kurzu budete zapsáni až poté, co se vaše platba objeví na účtu Ulpanu. Ulpan vám pak zašle potvrzení o přijaté platbě. Ulpan si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud nebyla naplněna jeho minimální kapacita. V tomto případě vrátí studentům kurzovné v plné výši. V případě, že se do kurzu přihlásí více zájemců, než je kapacita kurzu, bude rozhodovat o pořadí přijatých časové pořadí přijatých plateb za kurz. Těm, co se do kurzu již nedostanou, bude nabídnuta alikvotní alternativa nebo dojde k vrácení kurzovného.

Stornovací podmínky
Studentům, kteří se z kurzu odhlásí méně než dva týdny před jeho začátkem, bude vráceno 75 % z původní ceny. Po zahájení kurzu nárok na vrácení kurzovného zaniká. V případě zrušení konkrétního kurzu ze strany Ulpanu bude studentům nabídnut jiný kurz na stejné úrovni pokročilosti. Pokud student náhradní kurz z jakéhokoliv důvodu odmítne, bude mu kurzovné vráceno v plné výši pokud kurz ještě nezačal a v případě zrušení kurzu v jeho průběhu, bude vrácena alikvotní část neodučeného kurzovného.

Slevy

Důchodcům a matkám/otcům na rodičovské dovolené poskytujeme 5% slevu ze základní ceny kurzu. Pokud se v rámci jednoho semestru student přihlásí na více než jeden kurz, může zažádat o slevu 15% na další levnější kurz. Pokud by se plně uhrazený kurz nakonec neotevřel, doplatí přihlášený student školné tak, aby vždy minimálně u jednoho dražšího kurzu bylo uhrazeno kurzovné v plné výši. Sleva 15% se neposkytuje na biblické, letní a mimořádné kurzy pořádané mimo řádné letní či zimní semestry.

 

Vybrané kurzy jsou organizovány ve spolupráci se společností QUCORED s.r.o.

-