Platby se provádějí převodem na účet. Pokyny k platbě vám příjdou automaticky po vyplnění on-line přihlášky. V kurzovném není zahrnuta cena učebnice.

Instrukce pro platbu převodem
Platbu je třeba uskutečnit do 10 kalendářních dnů od doručení pokynů k platbě. Do kurzu budete zapsáni až poté, co se vaše platba objeví na účtu Ulpanu. Ulpan vám pak zašle potvrzení o platbě. Ulpan si vyhrazuje právo neotevřít kurz, pokud nebyla naplněna jeho minimální kapacita. V tomto případě vrátí studentům kurzovné v plné výši.

Stornovací podmínky
Studentům, kteří se z kurzu odhlásí méně než dva týdny před jeho začátkem, bude vráceno 75 % z původní ceny. Po zahájení kurzu nárok na vrácení kurzovného zaniká. V případě zrušení kurzu ze strany Ulpanu bude studentům nabídnut jiný kurz na stejné úrovni pokročilosti. Pokud student náhradní kurz z jakéhokoliv důvodu odmítne, bude mu kurzovné vráceno v plné výši.

Slevy

Důchodcům a matkám/otcům na rodičovské dovolené poskytujeme 5% slevu ze základní ceny kurzu. Pokud se v rámci jednoho semestru student přihlásí na více než jeden kurz, získává slevu 30% na další levnější kurz. Pokud by se plně uhrazený kurz nakonec neotevřel, doplatí přihlášený student školné tak, aby vždy minimálně u jednoho dražšího kurzu bylo uhrazeno kurzovné v plné výši. Sleva 30% se neposkytuje na letní a mimořádné kurzy, pořádané mimo řádné letní či zimní semestry.

-