Slevy za přihlášky do více kurzů v letních kurzech 2024


Ulpan vyhlašuje slevy pro studenty, kteří se přihlásí na dva a více různých kurzů v rámci letních kurzů 2024. Pokud se student přihlásí, zaplatí a bude přijat na dva nebo více kurzů, může zažádat o slevu na druhý a třetí kurz. Sleva za druhý kurz je ve výši 15 % z ceny druhého kurzu, a sleva za třetí kurz je ve výši 20 % z ceny třetího kurzu. Slevy se mohou uplatnit až poté, co byly všechny kurzy plně uhrazeny, student byl do kurzů zapsán a do kurzů nastoupil. Podle rozhodnutí studenta mu pak bude vypočtená sleva zaslána na účet, ze kterého platil kurzovné, nebo se student může rozhodnout, že vypočtená sleva bude použita na úhradu jakéhokoli následného kurzu hebrejštiny pořádaného Ulpanem.    
Jako první kurz se bere ten, který má nejvyšší cenu kurzovného, jako druhý kurz se bere ten, který má cenu kurzovného stejnou nebo nižší a jako třetí kurz ten, který má cenu kurzovného stejnou nebo nižší než druhý kurz. Tj. sleva se aplikuje na kurzy s nižší cenou, než je nejdražší kurz. Pokud by se plně uhrazený kurz nakonec neotevřel, doplatí přihlášený student školné tak, aby vždy minimálně u jednoho dražšího kurzu bylo uhrazeno kurzovné v plné výši.
 

-