BIB BO1 Kajic

BIB BO1 Kajic

Tento kurz navazuje na stejnojmenný kurz ze zimního semestru a je dále vhodný pro všechny, kteří mají znalosti odpovídající prvním 83 stranám učebnice biblické hebrejštiny Jacoba Weingreena, tzn. jsou obeznámeni s abecedou a dokáží číst vokalizovaný text, znají neodlučitelné předložky, člen, genitivní vazbu (smichut) a jsou obeznámeni se všemi formami silného slovesa v pa’alu – perfektum, imperfektum, participium, kohortativ, imperativ, jussiv a oba infinitivy.

Studenti se pomocí osvědčené metody, praktické učebnice zdarma a individuálního přátelského prostředí v průběhu kurzu seznámí s původním jazykem většiny Hebrejské Bible (Tanach) a osvojí si práci se studijními pomůckami (komentáře, kritická práce s překlady, slovníky, tabulky, konkordance, komentáře, audio atd.). Naším cílem bude orientace v biblickém textu, precizní četba, překlad, výklad a získání prostředků pro samostatné studium.

Typ kurzu: online
Čas: úterý 18.45-20.15
Rozsah: 11x 90 minut
Termín: 30.1. - 9.4.2024
Cena: 4 600 Kč
Lektor: český lektor

Přihláška

Přečtěte si naše obchodní podmínky. Nejste si jistí úrovní? Ozvěte se nám na ulpan@ulpan.cz nebo telefonicky 602 236 524.