Alef AP1

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 13. 10. 2020 - 9. 2. 2021
detail kurzu

Alef AK2

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 32x 90 minut
Termín: 13. 10. 2020 - 11. 2. 2021
detail kurzu

Alef AK3

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny. Výuka 2x týdně zajistí rychlé pokroky v jazyce.
Rozsah: 30x 90 minut
Termín: 14. 10. 2020 - 12. 2. 2021
detail kurzu

Alef AO4 online

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 32x 90 minut
Termín: 12. 10. 2020 - 8. 2. 2021
detail kurzu

Alef BP1

Kurz je určený absolventům letního kurzu Alef L4 a všem tzv. falešným začátečníkům, kteří ovládají hebrejskou abecedu v její tiskací i psací podobě, umí pozdravit a zeptat se, jak se ostatním daří 😊
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 12. 10. 2020 - 1. 2. 2021
detail kurzu

Alef BO2 online

Kurz je určený absolventům letního kurzu Alef L4 a všem tzv. falešným začátečníkům, kteří ovládají hebrejskou abecedu v její tiskací i psací podobě, umí pozdravit a zeptat se, jak se ostatním daří 😊
Rozsah: 16x 90 min
Termín: 15. 10. 2020 - 11. 2. 2021
detail kurzu

Alef BK3

Kurz je určený absolventům loňského kurzu Alef L2 a letního kurzu Artik. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají hebrejskou abecedu, základní společenské obraty - pozdrav, poděkování, přítomný čas několika základních sloves, počítají do deseti. Výuka 2x týdně zajistí rychlé pokroky v jazyce.
Rozsah: 32x 90 minut
Termín: 12. 10. 2020 - 8. 2. 2021
detail kurzu

Alef BP4

Kurz je určený absolventům loňského kurzu Alef L1. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají abecedu, základní společenské obraty, přítomný čas několika základních sloves, ptát se a odpovídat na jednoduché otázky. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 4. lekce včetně (str. 165) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16 x 120 minut
Termín: 15. 10. 2020 - 11. 2. 2021
detail kurzu

Bet AP1

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Alef B3 nebo Alef B1, letního kurzu Beten- gav. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný čas a infinitivy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 12. lekce včetně (str. 271) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 12. 10. 2020 - 1. 2. 2021
detail kurzu

BET AO2

Kurz je určený absolventům kurzů Alef Z1, Alef B1 nebo Alef B3, či letního kurzu Beten- gav. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný čas a infinitivy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 12. lekce včetně (str. 271) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 13x 60min
Termín: 2. 11. 2020 - 1. 2. 2021
detail kurzu

BET BP1

Kurz je určený absolventům kurzu Bet A2 či letního kurzu Baarec. Dále je vhodný pro všechny mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas nejpoužívanějších slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 22. lekce včetně (str. 389) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 14. 10. 2020 - 17. 2. 2021
detail kurzu

GIMEL AP1

Kurz je určený absolventům kurzu Bet B1 či letního kurzu Baarec. Kurz je vhodný i pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas nejpoužívanějších slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 24. lekce včetně (str. 413) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 13. 10. 2020 - 9. 2. 2021
detail kurzu

GIMEL AP2

Kurz je určený absolventům kurzu Gimel A1 či letního kurzu Baarec. Kurz je vhodný i pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas nejpoužívanějších slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu celé učebnice Ivrit min ha-hatchala, 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 13. 10. 2020 - 9. 2. 2021
detail kurzu

GIMEL AO3 online

Kurz je určený absolventům kurzu Gimel A1 či letního kurzu Baarec. Kurz je vhodný i pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas nejpoužívanějších slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu celé učebnice Ivrit min ha-hatchala, 1. díl.
Rozsah: 16x 90 minut
Termín: 15. 10. 2020 - 11. 2. 2021
detail kurzu

GIMEL BP1

Kurz je určený absolventům kurzu Gimel B1 či letního kurzu Efraim 1. Dále je vhodný pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas sloves a skloňování základních předložek, a jsou obeznámeni s tvořením budoucího času sloves. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 4. lekce učebnice Ivrit min ha-hatchala, 2. díl (str. 99).
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 15. 10. 2020 - 11. 2. 2021
detail kurzu

Gimel BP2

Kurz je určený absolventům kurzu Gimel B2 či letního kurzu Efraim 1. Kurz předpokládá znalost slovní zásoby v rozsahu 4. lekce učebnice Mipo lesham, 2. díl (str. 51) nebo Ivrit min ha-hatchala, 2. díl (str. 99). V kurzu budeme hodně číst a diskutovat a rozebírat témata, která sami studenti do hodin přinesou. Pokročilé gramatice se budeme věnovat pouze v kontextu. Pro systematické studium na této úrovni volte spíš kurz Gimel BP1.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 14. 10. 2020 - 17. 2. 2021
detail kurzu

Konverzace

Kurz je vhodný pro absolventy loňského kurzu Vav a letního kurzu Efraim 2. Dále je vhodný pro všechny pokročilé studenty, kteří chtějí posílit schopnost komunikovat s rodilými mluvčími, číst autentické texty o dění v Izraeli a diskutovat o nich.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 13. 10. 2020 - 9. 2. 2021
detail kurzu