Alef A1

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 15. 10. 2019 - 18. 2. 2020
detail kurzu

Alef A3

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 16x 120 min
Termín: 15. 10. 2019 - 18. 2. 2020
detail kurzu

Alef B1

Kurz je určený všem tzv. falešným začátečníkům, kteří ovládají hebrejskou abecedu v její tiskací i psací podobě.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 10. 10. 2019 - 6. 2. 2020
detail kurzu

Alef B3

Kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají hebrejskou abecedu, základní společenské obraty, přítomný čas několika základních sloves, počítají do deseti.
Rozsah: 16x 120 min
Termín: 7. 10. 2019 - 10. 2. 2020
detail kurzu

Bet A1

Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu do lekce 10 (str. 240) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 min
Termín: 16. 10. 2019- 12. 2. 2020
detail kurzu

Bet B1

Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu do lekce 13 (str. 272) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 min
Termín: 15. 10. 2019- 18. 2. 2020
detail kurzu

Gimel A1

Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu do lekce 23 učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 15. 10. 2019 - 18. 2. 2020
detail kurzu

Gimel B1

Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu celé učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl a do 2. lekce Ivrit min ha-hatchala 2. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 10. 10. 2019 - 6. 2. 2020
detail kurzu

Gimel B2

Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu celé učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 16. 10. 2019 - 12. 2. 2020
detail kurzu

Gimel B3

Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu celé učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl a do 5. lekce Ivrit min ha-hatchala 2. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Termín: 15. 10. 2019 - 18. 2. 2020
detail kurzu

Vav

Kurz je určen pokročilým studentům. Kurz se koná v Domě národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2.
Rozsah: 16x 120 min
Termín: 15. 10. 2019 - 18. 2.2 020
detail kurzu

Alef Z1 on-line

On-line kurz Alef Z1 je určen mírně pokročilým studentům. Začíná se 3. lekcí Ivrit min hahatchala I.
Rozsah: 20x 60 min
Termín: 25. 9. 2019 - 11. 12. 2020
detail kurzu