Alef A1

Kurz je vhodný pro takzvané falešné začátečníky. Studenti ovládají hebrejskou abecedu, základy čtení a psaní, základní společenské obraty: pozdrav, poděkování. Znají několik základních sloves v přítomném čase.
Rozsah: 22x 90 minut
Termín: 27. 3. 2019 - 19. 6. 2019
detail kurzu

Alef A3

Kurz je pokračováním kurzu pro naprosté začátečníky, který začal v říjnu 2018. Studenti ovládají hebrejskou abecedu a základní společenské obraty.
Rozsah: 16x 120 min
Termín: 25. 2. 2019- 17. 6. 2019
detail kurzu

Alef A5

Kurz je pokračováním kurzu pro naprosté začátečníky, který začal v říjnu 2018. Studenti ovládají hebrejskou abecedu a základní společenské obraty.
Rozsah: 16x 120 min
Termín: 13. 02. 2019 - 19. 6. 2019
detail kurzu

Alef A7

Kurz pro naprosté začátečníky.
Rozsah: 17x 120 minut
Termín: 14. 2. - 13. 6. 2019
detail kurzu

Alef B1

3. lekce učebnice Ivrit min hahatchala, 1. díl Kurz je určen pro jemně pokročilé studenty. Studenti ovládají hebrejskou abecedu, základy čtení a psaní, základní společenské obraty: pozdrav, poděkování, počítají do deseti.
Rozsah: 17x 90 min
Termín: 6. 2.- 19. 6. 2019
detail kurzu

Alef B2

4. lekce učebnice Ivrit min hahatchala, 1. díl Kurz je určen pro jemně pokročilé studenty. Studenti ovládají hebrejskou abecedu, základy čtení a psaní, základní společenské obraty: pozdrav, poděkování, počítají do deseti. Znají několik základních sloves v přítomném čase. Dovedou představit sebe i jiné, umí pokládat jednoduché otázky a odpovídat na ně (jak se kdo jmenuje, kde žije, co dělá atd.)
Rozsah: 17x 120 min
Termín: 6. 2.- 19. 6. 2019
detail kurzu

Bet A1

16. lekce učebnice Ivrit min hahatchala, 1. díl Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty. Studenti ovládají přítomný čas a infinitivy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael. Jsou seznámeni se základy tvorby minulého času. Rozumí každodenním výrazům a základním frázím a umí je pohotově používat.
Rozsah: 17x 120 minut
Termín: 14. 2.-13. 6. 2019
detail kurzu

Bet A2

16. lekce učebnice Ivrit min hahatchala, 1. díl Kurz je určen pro mírně pokročilé studenty. Studenti ovládají přítomný čas a infinitivy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael. Jsou seznámeni se základy tvorby minulého času. Rozumí každodenním výrazům a základním frázím a umí je pohotově používat.
Rozsah: 18x 120 minut
Termín: 12. 2.- 18. 6. 2019
detail kurzu

Gimel A1

1. lekce učebnice Ivrit min hahatchala, 2. díl. Kurz je určen pro středně pokročilé studenty. Studenti ovládají všechny tři časy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael, skloňování základních předložek, rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (rodina, nakupování, zaměstnání atd.) Poradí si v běžných každodenních situacích. Dokáží popsat svou práci, zájmy, okolí atd.
Rozsah: 17x 120 minut
Termín: 14. 2.-17. 6. 2019
detail kurzu

Gimel A2

1. lekce učebnice Ivrit min hahatchala, 2. díl Kurz je určen pro středně pokročilé studenty. Studenti ovládají všechny tři časy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael, skloňování základních předložek, rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (rodina, nakupování, zaměstnání atd.) Poradí si v běžných každodenních situacích. Dokáží popsat svou práci, zájmy, okolí atd.
Rozsah: 17x 120 min
Termín: 6. 2.- 19. 6. 2019
detail kurzu

Gimel A3

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty. Studenti ovládají všechny tři časy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael, skloňování základních předložek, rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života (rodina, nakupování, zaměstnání atd.) Poradí si v běžných každodenních situacích. Dokáží popsat svou práci, zájmy, okolí atd.
Rozsah: 18x 120 minut
Termín: 12. 2.- 18. 6. 2019
detail kurzu

Dalet

1. lekce učebnice Diburim diburim. Studenti ovládají všechny tři časy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael, skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu učebnice Ivrit min ha-hatchala 2. díl.
Rozsah: 17x 120 minut
Termín: 14. 2.-13. 6. 2019
detail kurzu

Hei B

Kurz je vhodný pro absolventy loňského kurzu Hei.
Rozsah: 18x 120 minut
Termín: 12. 2.- 18. 6. 2019
detail kurzu

Alef Z1 on-line

On-line kurz Alef Z1 je určen naprostým začátečníkům a nevyžaduje žádnou znalost hebrejštiny. Výuka bude probíhat přes internet prostřednictvím programu Zoom.
Rozsah: 20x 60 min
Termín: 10. 4. - 26. 6. 2019
detail kurzu

Alef Z2 on-line

Kurz je vhodný pro takzvané falešné začátečníky. Studenti ovládají hebrejskou abecedu a základní společenské obraty. Výuka bude probíhat přes internet prostřednictvím programu Zoom.
Rozsah: 20x 60 minut
Termín: 14. 4. - 30. 6. 2019
detail kurzu