Alef AP1

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 17x 120 minut
Čas: úterý 18.00 - 20.00
detail kurzu

Alef BP1

Kurz je určený absolventům letního kurzu Alef L1 a všem tzv. falešným začátečníkům, kteří ovládají hebrejskou abecedu v její tiskací i psací podobě, umí pozdravit a zeptat se, jak se ostatním daří.
Rozsah: 17x 120 minut
Čas: Čtvrtek 17.00 - 19.00
detail kurzu

Alef BO2

Kurz je určený absolventům loňského kurzu Alef AO1 a všem tzv. falešným začátečníkům, kteří ovládají hebrejskou abecedu v její tiskací i psací podobě, umí pozdravit a zeptat se, jak se ostatním daří.
Rozsah: 17x 90 minut
Čas: v úterý 18. 00 - 19. 30
detail kurzu

Alef BO4

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Alef AP1, Alef AO4 a Alef BP1. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají abecedu, základní společenské obraty, přítomný čas několika základních sloves. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 4. lekce včetně (str. 165) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 17x 90 minut
Čas: ve středu 18. 30 - 20. 00
detail kurzu

BET AP1

Kurz je určený absolventům loňského kurzu Alef BK3. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný čas a infinitivy slovesných tříd paal, piel a hifil. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 11. lekce včetně učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 17x 120 minut
Čas: ve středu 17. 30 - 19. 30
detail kurzu

BET BP1

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Bet AP1, Bet AP3 a Bet AO2. Dále je vhodný pro všechny mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas hlavních slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 23. lekce včetně (str. 390) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 17x 120 minut
Čas: v pondělí 18. 00 - 20. 00
detail kurzu

BET BO2

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Bet AP1, Bet AP3 a Bet AO2. Dále je vhodný pro všechny mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas hlavních slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 23. lekce včetně (str. 390) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 17x 90 minut
Čas: v pondělí 19.00 - 20. 30
detail kurzu

GIMEL BP1

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Bet BP1 a Gimel AP2. Dále je vhodný pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas sloves a skloňování základních předložek, a jsou obeznámeni s tvořením budoucího času sloves. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 6. lekce učebnice Ivrit min ha-hatchala, 2. díl/ Mipo lešam, 2. díl.
Rozsah: 17x 120 minut
Čas: ve středu 18. 00 - 20. 00
detail kurzu

GIMEL BO2

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Bet BP1 a Gimel AP2. Dále je vhodný pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas sloves a skloňování základních předložek, a jsou obeznámeni s tvořením budoucího času sloves. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 6. lekce učebnice Ivrit min ha-hatchala, 2. díl/ Mipo lešam, 2. díl.
Rozsah: 17x 90 minut
Čas: v úterý 18. 00 - 19. 30
detail kurzu

Dalet P1

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Gimel BP1. Studenti ovládají všechny tři časy hlavních slovesných tříd, skloňování předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 11. lekce učebnice Ivrit min ha-hatchala, 2. díl.
Rozsah: 17x 120 minut
Čas: ve čtvrtek 18. 00 - 20. 00
detail kurzu

Dalet P2

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Gimel BP2. Studenti ovládají všechny tři časy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael, skloňování předložek. Kurz se zaměřuje na čtení textů (aktuality, izraelské reálie, historie) a diskuzi and nimi. Pro systematické stadium pokročilejší gramatiky, volte spíš kurz Gimel BP1.
Rozsah: 17x 120 minut
Čas: v úterý 10.00 - 12.00
detail kurzu