Alef Z1 on-line

On-line kurz Alef Z1 je určen falešným začátečníkům. Studenti ovládají hebrejskou abecedu a základní společenské obraty. Výuka bude probíhat přes internet prostřednictvím programu Zoom.
Rozsah: 20x 60 min
Termín: 8. 7. - 11. 9. 2019
detail kurzu

Alef Z2 on-line

Kurz je vhodný pro takzvané falešné začátečníky. Studenti ovládají hebrejskou abecedu a základní společenské obraty. Výuka bude probíhat přes internet prostřednictvím programu Zoom.
Rozsah: 20x 60 minut
Termín: 7. 7. - 10. 9. 2019
detail kurzu

Alef L1

kurz je určen naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny
Rozsah: celkem 18x 90 minut
Termín: 1. 7.- 28. 8. 2019
detail kurzu

Kafkafim

Kurz je určen tzv. falešným začátečníkům. Je vhodný pro absolventy našeho kurzu Alef A7 a Alef Z2 a pro všechny kteří ovládají hebrejskou abecedu, základy čtení a psaní, číslovky do 10, základní společenské obraty- pozdravy, poděkování. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu do str. 100 učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: celkem 9x 90 minut
Termín: 4. 7.- 29. 8. 2019
detail kurzu

Beten-Gav

Kurz je určen mírně pokročilým studentům. Je vhodný pro absolventy našeho kurzu Alef A1 a Alef B2. Dále pro všechny, kteří ovládají přítomný čas a infinitivy slovesných tříd paal, piel a hifil. Rozumí často užívaným výrazům a frázím a umí je pohotově použít. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu do lekce 10 (str. 242) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: celkem 9x 90 minut
Termín: 3. 7.- 28. 8. 2019
detail kurzu

BaArec

Kurz je určen mírně pokročilým studentům. Je vhodný pro absolventy našich kurzů Bet A1 a Bet A2. Dále pro všechny, kteří ovládají přítomný čas slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael a minulý čas paalu. Studenti rozumí větám a často užívaným výrazům týkajícím se každodenního života. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu do lekce 20 (str. 366) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: celkem 9x 90 minut
Termín: 3. 7. - 28. 8. 2019
detail kurzu

Etgar

Kurz je určen středně pokročilým studentům. Je vhodný pro absolventy našeho kurzu Gimel A1, Gimel A2, Gimel A3 a dále pro všechny, kteří ovládají přítomný, minulý a budoucí čas většiny základních sloves všech binjanů. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při pobytu v Izraeli. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby a gramatiky v rozsahu učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 1x týdně
Termín: 4. 7.- 29. 8. 2019
detail kurzu

Sayed

Kurz je určen pokročilým studentům, je vhodný pro absolventy našeho kurzu Hei a Konverzace a všem ostatním, kteří ovládají všechny slovesné časy. Studenti dokážou vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími bez většího úsilí na obou stranách. Umí vyjádřit názor a diskutovat na různá témata.
Rozsah: celkem 8x 90 minut
Termín: 2. 7.- 27. 8. 2019
detail kurzu