Alef AP1

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: úterý 18.00 - 20.00
detail kurzu

Alef AK2

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 32x 90 minut
Čas: úterý+ čtvrtek 9.30 - 11.00 (út v Ulpanu+ čtv online)
detail kurzu

Alef AO4 online

Kurz je určený naprostým začátečníkům a nepředpokládá žádnou znalost hebrejštiny.
Rozsah: 32x 90 minut
Čas: pondělí + středa 18.30 - 20.00
detail kurzu

Alef BP1

Kurz je určený absolventům letního kurzu Alef L4 a všem tzv. falešným začátečníkům, kteří ovládají hebrejskou abecedu v její tiskací i psací podobě, umí pozdravit a zeptat se, jak se ostatním daří 😊
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: pondělí 18.00 - 20.00
detail kurzu

Alef BK3

Kurz je určený absolventům loňského kurzu Alef L2 a letního kurzu Artik. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají hebrejskou abecedu, základní společenské obraty - pozdrav, poděkování, přítomný čas několika základních sloves, počítají do deseti. Výuka 2x týdně zajistí rychlé pokroky v jazyce.
Rozsah: 32x 90 minut
Čas: pondělí + středa 17.30- 19.00 (po online + stř v Ulpanu)
detail kurzu

Bet AP1

Kurz je určený absolventům loňských kurzů Alef B3 nebo Alef B1, letního kurzu Beten- gav. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný čas a infinitivy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 12. lekce včetně (str. 271) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: po 18.00 - 20.00
detail kurzu

BET AO2

Kurz je určený absolventům kurzů Alef Z1, Alef B1 nebo Alef B3, či letního kurzu Beten- gav. Dále je kurz vhodný pro mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný čas a infinitivy slovesných tříd paal, piel, hifil a hitpael. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 12. lekce včetně (str. 271) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 13x 60min
Čas: pondělí 20.00 - 21.00
detail kurzu

BET BP1

Kurz je určený absolventům kurzu Bet A2 či letního kurzu Baarec. Dále je vhodný pro všechny mírně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas nejpoužívanějších slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 22. lekce včetně (str. 389) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: stř 18.00 - 20.00
detail kurzu

GIMEL AP1

Kurz je určený absolventům kurzu Bet B1 či letního kurzu Baarec. Kurz je vhodný i pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas nejpoužívanějších slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 24. lekce včetně (str. 413) učebnice Ivrit min ha-hatchala 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: út 12.00 - 14.00
detail kurzu

GIMEL AP2

Kurz je určený absolventům kurzu Gimel A1 či letního kurzu Baarec. Kurz je vhodný i pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas nejpoužívanějších slovesných tříd a skloňování základních předložek. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu celé učebnice Ivrit min ha-hatchala, 1. díl.
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: út 18.00 - 20.00
detail kurzu

GIMEL BP1

Kurz je určený absolventům kurzu Gimel B1 či letního kurzu Efraim 1. Dále je vhodný pro všechny středně pokročilé studenty, kteří ovládají přítomný a minulý čas sloves a skloňování základních předložek, a jsou obeznámeni s tvořením budoucího času sloves. Kurz předpokládá aktivní znalost slovní zásoby v rozsahu 4. lekce učebnice Ivrit min ha-hatchala, 2. díl (str. 99).
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: čtvrtek 18.00 - 20.00
detail kurzu

Gimel BP2

Kurz je určený absolventům kurzu Gimel B2 či letního kurzu Efraim 1. Kurz předpokládá znalost slovní zásoby v rozsahu 4. lekce učebnice Mipo lesham, 2. díl (str. 51) nebo Ivrit min ha-hatchala, 2. díl (str. 99). V kurzu budeme hodně číst a diskutovat a rozebírat témata, která sami studenti do hodin přinesou. Pokročilé gramatice se budeme věnovat pouze v kontextu. Pro systematické studium na této úrovni volte spíš kurz Gimel BP1.
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: středa 10.00 - 12.00
detail kurzu

Konverzace

Kurz je vhodný pro absolventy loňského kurzu Vav a letního kurzu Efraim 2. Dále je vhodný pro všechny pokročilé studenty, kteří chtějí posílit schopnost komunikovat s rodilými mluvčími, číst autentické texty o dění v Izraeli a diskutovat o nich.
Rozsah: 16x 120 minut
Čas: úterý 18.00 - 20.00
detail kurzu