Co je to ulpan?

Slovo ulpan (אולפן) je označením pro intenzivní kurzy hebrejštiny. V Izraeli probíhá výuka v ulpanech vždy několik hodin denně a jejím smyslem je naučit přistěhovalce co nejrychleji jazyk nové země a ulehčit jim tak adaptaci.

Ulpan Praha

Ulpan Praha je společnost, jejíž hlavní činností je pořádání kurzů moderní hebrejštiny pro širokou veřejnost. Můžeme se pochlubit nejširší nabídkou kurzů hebrejštiny v ČR.
Ulpan, na rozdíl od jiných jazykových škol, nabízí ucelené, několikaleté studium hebrejštiny. Vypisuje (a také skutečně otevírá) nejen kurzy pro začátečníky či mírně pokročilé, ale také kurzy pro velmi pokročilé studenty, zaměřené na pokročilou gramatiku či kurzy konverzační. Kurzy na sebe plynule navazují a zájemci tak u nás mohou studovat pět či šest let.

To je dilema mnoha zájemců o naše kruzy. Věříme, že intenzivnější výuka vedená kvalifikovanými lektory je daleko efektivnější a student rychleji a snáze získá a upevní znalost hebrejštiny. Pokroky (především u nižších úrovní) jsou při intenzivnější výuce zřetelnější a studentům dodávají motivaci a dobrý pocit. Proto naše kurzy probíhají zpravidla 2x týdně, vždy po dvou za sebou jdoucích 45minutových lekcích. Snažíme se však vyhovět i požadavkům studentů, pro které je docházka 2x týdně příliš časově náročná, a proto jsme zařadili nový formát – kurz probíhající 1x týdně ve výukovém bloku 60+60 minut s přestávkou. Pro snazší představu o tom, jak se liší pokroky u kurzů 1x a 2x týdně, jsme připravili tuto tabulku:

                                       

Snažíme se, aby kurzy byly cenově dostupné širší veřejnosti. Kurzy zdánlivě srovnatelné ceny v jiných jazykových školách probíhají na rozdíl od našich většinou jen jednou týdně v 90 nebo 60minutovém bloku. Cena často bývá uváděna jen za 1 semestr.
V Ulpanu platí, že čím déle studujete, tím levnější kurz máte – pokročilejší kurzy jsou levnější než kurzy začátečnické. Důchodci a matky či otcové na rodičovské dovolené u nás navíc mají 5% slevu.
 

Metoda, kterou v Ulpanu používáme, je prověřena mnohaletou praxí. Důraz klademe na komunikaci, hravou formu vyučování, na porozumění a okamžité praktické používání naučeného. Lektoři komunikují se studenty už od začátečnické úrovně co nejvíce v hebrejštině. Je pro nás důležité, aby studenti nejen dělali v jazyce pokroky, ale také aby se v Ulpanu dobře cítili a návštěva kurzu pro ně byla příjemným, motivujícím zážitkem.

V Ulpanu vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí. Své lektory pečlivě vybíráme, kritériem je nejen výborná znalost jazyka, ale také pedagogické schopnosti a entuziasmus, vstřícnost, schopnost a ochota na sobě pracovat. Svým lektorům poskytujeme metodologické vedení a snažíme se jim vytvořit podmínky k tomu, aby své dovednosti mohli neustále zlepšovat a rozvíjet. Lektoři mají k dispozici také rozsáhlou knihovnu obsahující kvalitní izraelské jazykové učebnice a celou řadu doplňkových výukových materiálů.
 

Pražský Ulpan není jen jazyková škola, je to i komunita lidí zajímajících se o moderní hebrejštinu a Izrael. Ulpan pro své studenty a lektory pořádá také filmové projekce, netradičně pojaté oslavy židovských svátků, na konci školního roku všechny čeká oslava spojená s předáváním vysvědčení.
Celoroční kurzy v Ulpanu probíhají od října do června a jsou rozděleny na trimestry.
V červenci a srpnu pravidelně vypisujeme letní udržovací kurzy, v nichž mají studenti zpravidla možnost seznámit se postupně s většinou našich lektorů. Hodiny letních kurzů na sebe navazují volněji a každá z nich je věnována vždy jednomu tematickému okruhu.
Prostřednictvím Zpravodaje své studenty i všechny zájemce z řad širší veřejnosti také pravidelně informujeme o akcích pořádaných Ulpanem či vystoupeních izraelských umělců v Čechách a veškerém kulturním dění spjatém s Izraelem.
Řádným studentům Ulpanuje k dispozici videotéka s řadou kvalitních izraelksých hraných i dokumentárních snímků či seriálů.
Pro studenty i širokou veřejnost pořádáme:
 - cyklus přednášek Ulpan uvádí... zaměřený na současnou izraelskou kulturu a společnost. Vstup na přednášky je zdarma. 
kulinářské přednášky zaměřené na současnou izraelksou kuchyni a přednášky o izraelském vinařství.